Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

  • - - 8901901000 80: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
  • - - 8901909000 80: Άλλα