Άλλα / Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους.

Deutsch 2

  • - - - 8716391000 80: Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ)
  • - - - 8716393000 10: Άλλα
  • - - - - 8716393000 20: Καινούρια
  • - - - - - 8716393000 80: Ημιρυμουλκούμενα
  • - - - - - 8716395000 80: Άλλα
  • - - - - 8716398000 80: Μεταχειρισμένα