Άλλα / Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη.

Deutsch 2 English 2

  • - - 2103901000 80: Τσάτνυ (μάγγο) υγρό
  • - - 2103903000 80: Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l
  • - - 2103909000 80 (2/0) : Άλλα