Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση.

English 1 Français 1 Polski 1

Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει μηχανή η…

Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει μηχανή η οποία μορφοποιεί την πρώτη ύλη πλαστικού σε μορφή ρολών φύλλων πολυστερίνης για την μετέπειτα επεξεργασία.

Ακολουθεί δεύτερη μηχανή με σύστημα μορφοποίησης μέσω θερμότητας με την χρήση καλουπιών και ακολούθως ψύξης των μορφοποιημένων συσκευασιών.

Έπειτα η ίδια μηχανή κόβει και ταυτόχρονα στοιβάζει τις τελειωμένες συσκευασίες. Τέλος τα περισσεύματα των πρώτων υλών μαζεύονται για να ανακυκλωθούν από τρίτη μηχανή η οποία τα μετατρέπει σε πρώτη ύλη για την πρώτη μηχανή.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟ