Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους.

  • - - 8805101000 80: Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους
  • - - 8805109000 80: Άλλα