Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV.

Français 3

  • - - - 8537209110 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8537209190 80: Άλλα