Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 11

  • - - - 8536309010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536309090 80: Άλλες