Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση.

  • - - - 8412902010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8412902020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - 8412902090 80: Άλλα