Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV.

Deutsch 2 Français 1

  • - - - 8537209910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8537209990 80: Άλλα