Άλλα / Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602.

Svenska 1

  • - - 6603901000 80: Λαβές κοινές και σφαιρικές
  • - - 6603909000 80: Άλλα