Μικρότερη από 20 l / Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - - 7311001110 80: Δοχεία που προορίζονται για τη διατήρηση σταθερής ατμοσφαιρικής πίεσης, από σίδηρο ή χάλυβα που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7311001190 80: Άλλα