Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση.

Deutsch 12 English 5 Français 12 Hrvatski 1 Polski 7

 • - - 2309101100 10 (0/6) : Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα
 • - - - 2309101100 20: Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης
 • - - - - 2309101100 30: Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %
 • - - - - - 2309101100 80: Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %
 • - - - - - 2309101300 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %
 • - - - - - 2309101500 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 %
 • - - - - - 2309101900 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %
 • - - - - 2309103100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %
 • - - - - - 2309103100 80: Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %
 • - - - - - 2309103300 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %
 • - - - - - 2309103900 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
 • - - - - 2309105100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %
 • - - - - - 2309105100 80: Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %
 • - - - - - 2309105300 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %
 • - - - - - 2309105900 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
 • - - - 2309107000 80: Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα
 • - - 2309109000 80: Άλλες