Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα.

  • - - 8481201000 80 (2/0) : Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό
  • - - 8481209000 80 (2/0) : Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα