Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία.

  • - - 8466202000 80: Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων
  • - - 8466209100 10: Άλλες
  • - - - 8466209100 80: Για τόρνους
  • - - - 8466209800 80: Άλλες