Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata).

  • - - - 2001903010 80: σε κόκκους, μη κατεψυγμένο
  • - - - 2001903090 80: Άλλες