Από μολυβδούχο κρύσταλλο / Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018.

  • - - - 7013411000 80: Που γίνονται με το χέρι
  • - - - 7013419000 80: Που γίνονται με μηχανικά μέσα