Άλλα / Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων.

Deutsch 7 Polski 1

  • - - - 3207408520 80: Μικρά φύλλα υάλου, επικαλυμμένα με άργυρο, με μέση διάμετρο 40 (± 10) µm
  • - - - 3207408540 80: Νιφάδες γυαλιού (CAS RN 65997-17-3): - πάχους τουλάχιστον 0,3 µm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 10 µm, και - επιχρισμένες με διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) ή οξείδιο του σιδήρου (CAS RN 18282-10-5)
  • - - - 3207408590 80: Άλλα