Άλλα / Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων.

  • - - - 3207408520 80: Μικρά φύλλα υάλου, επικαλυμμένα με άργυρο, με μέση διάμετρο 40|(±|10)|µm
  • - - - 3207408540 80: Νιφάδες γυαλιού (CAS RN 65997-17-3): -|πάχους τουλάχιστον 0,3|µm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 10|µm, και -|επιχρισμένες με διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7)|ή οξείδιο του σιδήρου|(CAS RN 18282-10-5)
  • - - - 3207408590 80: Άλλα