Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών.

Български 3 Deutsch 249 English 12 Español 1 Français 2 Nederlands 2 Polski 2 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - 8536700010 80: Οπτικός/ό ρευματολήπτης, βύσμα (φις) ή συνδετήρας, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528
  • - - 8536700093 10: Άλλα
  • - - - 8536700093 80: Σύνδεσμοι από πλαστικές ύλες για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536700099 80: Άλλα