Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων).

  • - - - 0210921000 80: Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)
  • - - - 0210929100 10: Άλλα
  • - - - - 0210929100 80: Κρέατα
  • - - - - 0210929200 80: Παραπροϊόντα σφαγίων
  • - - - - 0210929900 80: Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα