Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm$3.

Deutsch 2 Polski 5

  • - - - 8407901010 80: Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες κυλινδρισμού όχι μεγαλύτερου από 250cm³ προς χρήση στην παραγωγή χλοοκοπτικών μηχανών της διάκρισης 8433 11, κοπτικές μηχανές με κινητήρα της διάκρισης 8433 20 10, τσάπες με κινητήρα της διάκρισης 8432 29 50,ή θρυμματιστές για κήπο της διάκρισης 8436 80 90 ή αναμοχλευτήρες της διάκρισης 8432 29 10
  • - - - 8407901090 80: Άλλοι