Τροφές για ψάρια / Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %.

English 11 Français 35 Nederlands 4 Slovenčina 2

Παρασκεύασμα σε μορφή κόκκων το οποίο χρησιμοποιείται…

βιταμινεσ; χρωματισμενοσ; σολωμοι; αλευρι σιταριου

Παρασκεύασμα σε μορφή κόκκων το οποίο χρησιμοποιείται ως τροφή για τροπικά ψάρια. Συστατικά: σολομός, βακαλάος, διάφορα θαλασινά, αλεύρι σίτου, γλουτένη σίτου, βιταμίνες, χρώμα, συντηρητικά.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΙ ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΑΡΙΟΥ