Άλλα / Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση.

Deutsch 2

  • - - - 7310291000 80: Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm
  • - - - 7310299000 80: Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm