Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm.

  • - - - - - 7304599320 80: Με ισοδύναμο αξίας άνθρακα (CEV) που δεν υπερβαίνει το 0,86 σύμφωνα με τον τύπο και τη χημική ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τεχνολογίας Συγκόλλησης-International Institute of Welding (IIW)
  • - - - - - 7304599380 80: Άλλα