Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης.

  • - - - - - 8414108110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8414108190 80: Άλλες