Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος.