Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A.

  • - - - 8536209010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536209090 80: Άλλοι