Διανομείς. Πηνία αφής / Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς.

Čeština 1 Deutsch 2

  • - - 8511300010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8511300030 80: Διάταξη πηνίων με ενσωματωμένο αναφλεκτήρα με: - αναφλεκτήρα, - πηνίο επάνω σε διάταξη βυσμάτων με ενσωματωμένο υποστήριγμα στερέωσης, - περίβλημα, - μήκος 90 mmκαι άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 mm(+/- 5 mm), - θερμοκρασία λειτουργίας -40 °Cκαι άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τους +130 °C, - τάση 10,5 V καιάνω, τοπολύόμως 16 V
  • - - 8511300055 80: Διάταξη ανάφλεξης: - μήκους 50 mm έως και 200 mm, - θερμοκρασίας λειτουργίας - 40 °C έως και 140 °C, και - τάσης 9 V έως και 16 V, - έστω και με συνδετικό καλώδιο, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων
  • - - 8511300090 80: Άλλοι