Άλλα / Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός (LED).

Български 13 Čeština 31 Dansk 4 Deutsch 337 English 53 Español 37 Suomi 5 Français 51 Magyar 6 Italiano 3 Latviešu 1 Nederlands 26 Polski 29 Português 2 Slovenčina 4 Slovenščina 6 Svenska 2

 • - - - 8541409010 80 (0/4) : Ηλιακοί φορτιστές που αποτελούνται από λιγότερες από έξι κυψέλες, είναι φορητοί και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε συσκευές ή φορτίζουν μπαταρίες, φωτοβολταϊκά προϊόντα λεπτού υμενίου, φωτοβολταϊκά προϊόντα κρυσταλλικού πυριτίου τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε ηλεκτρικές συσκευές, εάν η χρήση των εν λόγω ηλεκτρικών συσκευών είναι άλλη από την παραγωγή ενέργειας και εάν οι εν λόγω ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου ; συστοιχίες ή πάνελ που έχουν τάση εξόδου έως 50 V συνεχούς ρεύματος και ισχύ έως 50 W και προορίζονται αποκλειστικά για άμεση χρήση ως φορτιστές μπαταριών σε συστήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά τάσης και ισχύος
 • - - - 8541409041 10 (0/3) : Άλλα
 • - - - - 8541409041 20: φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου
 • - - - - - 8541409041 30: Φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου
 • - - - - - - 8541409041 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409042 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
 • - - - - - - 8541409043 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
 • - - - - - - 8541409049 80: Άλλα
 • - - - - - 8541409051 10: Φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου
 • - - - - - - 8541409051 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409052 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
 • - - - - - - 8541409053 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
 • - - - - - - 8541409059 80: Άλλα
 • - - - - 8541409061 10: Πλακιδίων του τύπου που χρησιμοποιείται σε φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου, των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 400 μm
 • - - - - - 8541409061 20: Μονοκρυσταλλικές κυψέλες
 • - - - - - - 8541409061 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409062 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
 • - - - - - - 8541409063 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
 • - - - - - - 8541409069 80: Άλλα
 • - - - - - 8541409071 20: Πολυκρυσταλλικές κυψέλες
 • - - - - - - 8541409071 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409072 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
 • - - - - - - 8541409073 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
 • - - - - - - 8541409079 80: Άλλα
 • - - - - 8541409090 80: Άλλα

Yβριδικό σύστημα αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό…

Yβριδικό σύστημα αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό πλαίσιο του οποίου η λειτουργία συνίσταται στην ταυτόχρονη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Χρησιμοποιείται σε κτιριακές εγκαταστάσεις τόσο για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τη θέρμανση νερού.

Με το συνδυασμό των δύο λειτουργιών η απόδοση του πλαισίου αυξάνεται δεδομένου ότι με την συνεχή ροή κρύου νερού μέσα στο πλαίσιο, που θα πρέπει να θερμανθεί, ψύχεται και το φωτοβολταϊκό πλαίσιο με αποτέλεσμα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια πιο αποδοτικά.

Αποστέλλεται από την Κίνα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ