Άλλες συσκευές και διατάξεις / Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς.

Deutsch 1

  • - - 8511800010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8511800020 80: Αναφλεκτήρας πυρακτώσεως για την προθέρμανση των κινητήρων ντίζελ με: - θερμοκρασία λειτουργίας μεγαλύτερη των 800 °C, - τάση τουλάχιστον 5 V, το πολύ όμως 16 V, - ράβδο θέρμανσης που περιέχει νιτρίδιο του πυριτίου (Si@3N@4) και διπυριτιούχο μολυβδαίνιο (MoSi@2), και - μεταλλικό περίβλημα για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ντίζελ για μηχανοκίνητα οχήματα
  • - - 8511800090 80: Άλλοι