Άλλα / Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός (LED).

Deutsch 1

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono PERC), τάσης 39.3V, που αποδίδει ισχύ 365 Watt.

Το είδος θα αποστέλλεται από την Κίνα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του μονοκρυσταλλικού πυριτίου, τάσης 43.5 V, που αποδίδει ισχύ 395 Watt.

Το είδος θα αποστέλλεται από την Κίνα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Φωτοβολταϊκά πλαίσια 150W, 18V. Χρησιμοποιούνται…

Φωτοβολταϊκά πλαίσια 150W, 18V. Χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας η οποία τροφοδοτεί μπαταρία η οποία με τη σειρά της συνδέεται με το ψυγείο το οποίο περιγράφεται στην ΔΔΠ με αριθμό αναφοράς CY064/2017 και το τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα για τη λειτουργία του.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΣΚΕΨΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ