Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια.

  • - - - 0203211000 80: Χοιροειδών κατοικιδίων
  • - - - 0203219000 80: Άλλα