Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

  • - - - 0207111000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα|83|%"
  • - - - 0207113000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα|70|%"
  • - - - 0207119000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα|65|%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά