Συκώτια, αυγά και σπέρματα / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302910010 80: Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  • - - - 0302910030 80: Σολομών
  • - - - 0302910040 80: Μερλούκιων
  • - - - 0302910050 80: Τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Thunnus obesus)
  • - - - 0302910095 10: Άλλα
  • - - - - 0302910095 80: Αυγά
  • - - - - 0302910097 80: Άλλα