Με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm.

Deutsch 1

  • - - - 4411141000 80: Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη
  • - - - 4411149000 80: Άλλες