Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες.

  • - - 8514201000 80: Που λειτουργούν με επαγωγή
  • - - 8514208000 80 (2/0) : Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες