Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες.