Με διοξείδιο του μαγγανίου / Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών.

  • - - 8506101100 10: Αλκαλικές
  • - - - 8506101100 80: Κυλινδρικές
  • - - - 8506101800 80: Άλλες
  • - - 8506109100 10: Άλλες
  • - - - 8506109100 80: Κυλινδρικές
  • - - - 8506109800 80: Άλλες