Τριχλωροφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομεθάνιο, τριχλωροτριφθοροαιθάνια, διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο.

  • - - - - 2903776010 80: 1,1,1-τριχλωροτριφθοροαιθάνιο (CAS RN 354-58-5)
  • - - - - 2903776090 80: Άλλα