Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών.

  • - - - 2933911000 80: Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ)
  • - - - 2933919000 80: Άλλα