Άλλες / Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις.

English 4 Français 1

  • - - - 2934309010 80: 2-Μεθυλοθειοφαινοθειαζίνη (CAS RN 7643-08-5)
  • - - - 2934309090 80: Άλλα