Με απλή χύτευση ή σε τύπους / Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις.

Deutsch 8

  • - - - 7615101010 80: Θερμαντικά σώματα αλουμινίου και τα στοιχεία ή τμήματα από τα οποία απαρτίζονται τα σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία συναρμολογούνται σε ενότητες
  • - - - 7615101090 80: Άλλα