Με εξαρτήματα / Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες).

Čeština 3 Deutsch 4 Français 1 Polski 1

  • - - - 4009320010 80: Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4009320090 80: Άλλοι