Είδους chanterelles / Άλλα / Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - 0709591010 80: Μανιτάρια του είδους chanterelles, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή ανασυσκευασία για τη λιανική πώληση
  • - - - - 0709591090 80: Άλλο