Μπακαλιάρων του είδους (Gadus microcephalus).

  • - - - - 0304711010 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0304711090 80 (0/1) : Άλλοι