Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida).

  • - - - - 0305691010 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0305691090 80: Άλλοι