Από πλαστικές ύλες / Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους.

  • - - - 9003110010 80: για χρήση στην κατασκευή διορθωτικών γυαλιών
  • - - - 9003110090 80: Άλλα