Άλλες / Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες.

  • - - - - 8525801920 80: Συγκρότημα για εικονοληπτικές συσκευές τηλεόρασης, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνει τα 10|mm|!x!|15|mm|!x!|18|mm, pου περιλαμβάνει αισθητήρα εικόνας, αντικειμενικό σύστημα και επεξεργαστή χρώματος, με ανάλυση εικόνας που δεν υπερβαίνει τα 1024|!x!|1280|εικονοψηφίδων (pixel), με καλώδιο ή/και περίβλημα ή μη, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 8517|12|00
  • - - - - 8525801931 80: Συσκευή λήψης εικόνων: -|μέγιστου βάρους 5,9|kg, -|χωρίς θήκη, -|μέγιστων διαστάσεων 405|mm|!x! 315|mm, -|με μοναδικό αισθητήρα σύζευξης φορτίου (Charge-Couple-Device/CCD) ή συμπληρωματικού ημιαγωγού μετάλλου-οξειδίου (Complementary metal-oxide-semiconductor/CMOS), -|με μέγιστο αριθμό ενεργών εικονοστοιχείων 5|Megapixels, για χρήση σε συστήματα παρακολούθησης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) ή σε εφαρμογές οπτικού ελέγχου
  • - - - - 8525801950 80: Κεφαλή συσκευής λήψης εικόνων με τηλεχειρισμό, έστω και σε περίβλημα -|με διαστάσεις (χωρίς την υποδοχή καλωδίου) όχι μεγαλύτερες από 27|x 30|x 38,5|mm (πλάτος x ύψος x μήκος), -|με τρεις αισθητήρες απεικόνισης από MOS(ημιαγωγό μεταλλικού οξειδίου), με τουλάχιστον 2|ενεργά Megapixel ανά αισθητήρα και πρίσμα ανάλυσης φωτός για την κατανομή των φασματικών χρωμάτων RGB στους τρεις αισθητήρες, -|με σπείρωμα φακού C-Mount, -|με βάρος όχι μεγαλύτερο από 70|gr, -|με έξοδο ψηφιακού βίντεο τεχνολογίας LVDS, -|με μόνιμη μνήμη EEPROM για την τοπική αποθήκευση των δεδομένων βαθμονόμησης για τη χρωματική απόδοση και την αντιστάθμιση ελαττωματικών εικονοστοιχείων για χρήση στην κατασκευή μικροσκοπικών βιομηχανικών συστημάτων συσκευών λήψης εικόνων
  • - - - - 8525801955 80: Αυτοτελής μονάδα συσκευής λήψης εικόνων, με ανάλυση 1|920|x|1|080|P|HD, με δύο μικρόφωνα, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8528
  • - - - - 8525801960 80: Συσκευές σάρωσης εικόνων που χρησιμοποιούν: -|Σύστημα "δυναμικής" ή "στατικής υπέρθεσης γραμμών", -|NTSC βιντεοσήμα εξόδου, -|τάση 6,5|Vκαι άνω, -|φωτισμό τουλάχιστον 0,5|lux
  • - - - - 8525801965 80: Μηχανές λήψης με ηλεκτρική διεπαφή MIPI με: -|αισθητήρα εικόνας -|φακό, -|επεξεργαστή χρώματος, -|εύκαμπτη ή μη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, -|έστω και αν δεν επιτρέπει τη λήψη ακουστικών σημάτων, -|μέγιστων διαστάσεων μονάδας 15|mm|!x!15|mm|!x!|15|mm, -|ανάλυση 2|megapixel ή περισσότερο (1616|*1232|pixel και άνω), -|έστω και ενσύρματο, και -|περίβλημα για χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 8517|12|00|ή 8471|30|00
  • - - - - 8525801970 80: Συσκευή μακρών κυμάτων για υπέρυθρη εικονοληψία (εικονοληπτική συσκευή LWIR) (κατά ISO/TS|16949), με: -|ευαισθησία στην περιοχή μήκους κύματος 7,5|μm και άνω, το πολύ όμως 17|μm, -|ανάλυση έως και 640|!x!|512|εικονοψηφίδων, -|βάρος το πολύ 400|g, -|διαστάσεις το πολύ 70|mm|!x!|86|mm|!x!|82|mm, -|έστω και με περίβλημα, -|με ειδικό βύσμα για αυτοκίνητα και -|το πολύ 20|% απόκλιση του σήματος εξόδου σε όλο το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας
  • - - - - 8525801990 80: Άλλες