Άλλες / Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες.

Čeština 105 Dansk 4 Deutsch 209 English 2 Español 7 Suomi 6 Français 26 Magyar 2 Latviešu 4 Nederlands 70 Polski 24 Română 6 Slovenčina 3 Slovenščina 1 Svenska 3

  • - - - - 8525801920 80: Συγκρότημα για εικονοληπτικές συσκευές τηλεόρασης, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνει τα 10 mm !x! 15 mm !x! 18 mm, pου περιλαμβάνει αισθητήρα εικόνας, αντικειμενικό σύστημα και επεξεργαστή χρώματος, με ανάλυση εικόνας που δεν υπερβαίνει τα 1024 !x! 1280 εικονοψηφίδων (pixel), με καλώδιο ή/και περίβλημα ή μη, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 8517 12 00
  • - - - - 8525801931 80: Συσκευή λήψης εικόνων: - μέγιστου βάρους 5,9 kg, - χωρίς θήκη, - μέγιστων διαστάσεων 405 mm !x! 315 mm, - με μοναδικό αισθητήρα σύζευξης φορτίου (Charge-Couple-Device/CCD) ή συμπληρωματικού ημιαγωγού μετάλλου-οξειδίου (Complementary metal-oxide-semiconductor/CMOS), - με μέγιστο αριθμό ενεργών εικονοστοιχείων 5 Megapixels, για χρήση σε συστήματα παρακολούθησης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) ή σε εφαρμογές οπτικού ελέγχου
  • - - - - 8525801950 80: Κεφαλή συσκευής λήψης εικόνων με τηλεχειρισμό, έστω και σε περίβλημα - με διαστάσεις (χωρίς την υποδοχή καλωδίου) όχι μεγαλύτερες από 27 x 30 x 38,5 mm (πλάτος x ύψος x μήκος), - με τρεις αισθητήρες απεικόνισης από MOS(ημιαγωγό μεταλλικού οξειδίου), με τουλάχιστον 2 ενεργά Megapixel ανά αισθητήρα και πρίσμα ανάλυσης φωτός για την κατανομή των φασματικών χρωμάτων RGB στους τρεις αισθητήρες, - με σπείρωμα φακού C-Mount, - με βάρος όχι μεγαλύτερο από 70 gr, - με έξοδο ψηφιακού βίντεο τεχνολογίας LVDS, - με μόνιμη μνήμη EEPROM για την τοπική αποθήκευση των δεδομένων βαθμονόμησης για τη χρωματική απόδοση και την αντιστάθμιση ελαττωματικών εικονοστοιχείων για χρήση στην κατασκευή μικροσκοπικών βιομηχανικών συστημάτων συσκευών λήψης εικόνων
  • - - - - 8525801955 80: Αυτοτελής μονάδα συσκευής λήψης εικόνων, με ανάλυση 1 920 x 1 080 P HD, με δύο μικρόφωνα, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8528
  • - - - - 8525801960 80: Συσκευές σάρωσης εικόνων που χρησιμοποιούν: - Σύστημα "δυναμικής" ή "στατικής υπέρθεσης γραμμών", - NTSC βιντεοσήμα εξόδου, - τάση 6,5 Vκαι άνω, - φωτισμό τουλάχιστον 0,5 lux
  • - - - - 8525801965 80: Μηχανές λήψης με ηλεκτρική διεπαφή MIPI με: - αισθητήρα εικόνας - φακό, - επεξεργαστή χρώματος, - εύκαμπτη ή μη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, - έστω και αν δεν επιτρέπει τη λήψη ακουστικών σημάτων, - μέγιστων διαστάσεων μονάδας 15 mm !x!15 mm !x! 15 mm, - ανάλυση 2 megapixel ή περισσότερο (1616 *1232 pixel και άνω), - έστω και ενσύρματο, και - περίβλημα για χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 8517 12 00 ή 8471 30 00
  • - - - - 8525801970 80: Συσκευή μακρών κυμάτων για υπέρυθρη εικονοληψία (εικονοληπτική συσκευή LWIR) (κατά ISO/TS 16949), με: - ευαισθησία στην περιοχή μήκους κύματος 7,5 μm και άνω, το πολύ όμως 17 μm, - ανάλυση έως και 640 !x! 512 εικονοψηφίδων, - βάρος το πολύ 400 g, - διαστάσεις το πολύ 70 mm !x! 86 mm !x! 82 mm, - έστω και με περίβλημα, - με ειδικό βύσμα για αυτοκίνητα και - το πολύ 20 % απόκλιση του σήματος εξόδου σε όλο το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας
  • - - - - 8525801990 80: Άλλες