Με δύο κάλυκες / Φθορισμού, θερμής καθόδου.

Čeština 2 Română 1

  • - - - - 8539311010 80: Για φωτισμό, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8539311090 80: Άλλοι