Κύλινδροι ελάστρων / Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών.

  • - - 8455301000 80: Από χυτοσίδηρο
  • - - 8455303100 10: Από χάλυβα σφυρηλατημένο
  • - - - 8455303100 80: Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης
  • - - - 8455303900 80: Κύλινδροι ψυχρής έλασης
  • - - 8455309000 80: Άλλοι