Άλλα / Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα.

Deutsch 1