Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή.

  • - - 9114100010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 9114100090 80: Άλλα